34thEPS Conference on Plasma Physics, 2 - 6 July 2007
Europhysics Conference Abstracts Vol. 31I (2007)

T

Author Index

[Back to start page] [PDF version]


Table of Contents

A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z

Table of Contents (PDF file) / Author Index (PDF file)

T

Author Contribution
Tabares,F. P5.149
Tabares,F.L. P2.029
Tabarés,F.L. P1.098
Tacconi,P. P5.013
Tafalla,D. P2.029
Takahashi,C. P1.144
Takahashi,H. P4.150
Takamura,S. P5.087
Takase,Y. P1.144 , P2.047
Takenaga,H. P1.051 , O4.013
Talebitaher,A. P1.070
Tale,I. P1.033
Tallents,S. P1.057
Tal,B P1.070
Tal,B. P2.140*
Tamas,M. P4.017 , P4.019*
Tamblyn,I. O5.012
Tamura,N. P1.037 , P4.105 , P4.106 , P4.153
Tanabe,T. P1.024
Tanaka,K. P1.144
Tanaka,S. P1.047
Tanga,A. P1.142
Tani,K. P4.163 , P5.022
Tarancon,A. P4.091
Tardini,G. P1.090* , P1.140
Tardocchi,M. P2.134 , P2.138
Taylor,D. O4.026
Taylor,G. P4.160
Telesca,G. P1.045* , P5.149
Tendler,M. P5.092
Teodorescu,C. P2.098
Terasaka,K. P2.110*
Tereshchenko,M. P5.054
Tereshin,V.I. P4.157 , P5.072
Ter-Oganesyan,A.E. P5.050
Terranova,D. P1.118 , P1.130 , P2.051* , P4.156 , P5.134
Terry,J.L. O4.027
Tessier,Y. P2.068 , P2.122 , O3.006 , P5.045 , P5.047 , P5.053
Testa,D. P5.068* , P5.141
Thaury,C. D2.009
Thieme,G. P4.108
Thomas,J. P5.068
Thomas,P.D. P2.124
Thomas,P.R. P1.150 , O4.001 , P5.135
Thoma,M. P5.066
Thomsen,H. P1.112
Thyagaraja,A. O4.026 , P5.082
Tikhonchuk,V.T. O2.012 , P4.001* , P5.009
Tilinin,G.N. P1.096 , P2.058
Timchenko,N. P2.052*
Timokhin,V.M. P2.025
Titus,P. P5.068
Tkachenko,S.I. P5.050
Tobita,K. P5.022
Todorov,P. P4.008
Toigo,V. P5.119
Tokar,M.Z. P2.053 , P2.056 , P4.028
Tokuda,S. P4.040 , P4.043 , P4.085
Tokuzawa,T. P1.144
Tolstikhina,I.Yu. P2.133 , P4.105
Tolstyakov,S.Yu. P1.078 , P4.161 , P5.107
Tomaszewski,K. P1.016 , P1.017 , P5.083
Tomokiyo,T. P4.150
Torii,Y. P4.150
Torre,A. P2.072*
Torrisi,L. P5.004* , P5.008 , P5.011* , P5.012*
Treutterer,W. P1.113
Tribaldos,V. P2.146 , P5.117
TRIBECHE,M. P5.056
Tripathi,V.K. P5.018 , P5.019
Tritz,K. P2.048* , P2.050 , P2.061 , P4.160
Troester,C. O4.009
Trottenberg,T. P5.062 , P5.063
Truhachev,F.M. P2.114* , P5.066*
Trukhina,E.V. P1.064 , P1.083 , P1.102
Trukhin,V.M. P1.102
Trulsen,J. P4.122
Tsakadze,E.L. P2.136 , P5.109
Tsakiris,G. D2.001
Tsalas,M. P1.039 , P1.040 , P1.060 , P1.076
Tsidulko,Yu.A. P2.014
Tskhakaya,D. O2.002* , P2.017
Tskhakaya,DavyD. P2.118
Tskhaya,D. P2.119
Tsuji-Iio,S. P5.022
Tsutsui,H. P5.022
Tsytovich,V. P2.113*
Tsytovich,V.N. P2.095* , O3.008* , O4.011* , P5.044*
Tuccillo,A.A. P2.033 , P5.057*
Tudisco,O. O2.001 , P5.124 , P5.146
Tukachinsky,A.S. P1.146 , P2.036* , P5.092 , P5.107
Tumino,L. O2.013
Turcanu,V. P2.069 , P2.070 , P5.073*
Turco,F. P1.084 , P1.111* , P1.147
Turkin,Yu. P1.148* , P5.129
Turri,G. P1.084
Tuvè,C. P5.011
Tynan,G.R. P1.025