36thEPS Conference on Plasma Physics, June 29 - July 3, 2009
Europhysics Conference Abstracts Vol. 33E (2009)

R

Author Index

[Back to start page] [PDF version]


Table of Contents

A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z

Table of Contents (PDF file) / Author Index (PDF file)

R

Author Contribution
Rachlew,E. O2.020 , P2.147 , P2.166 , O5.057
Rafiq,T. P2.200
RahimiTabar,M. P2.118
Raimbault,J.-L. P1.074
Raman,R. P2.175 , P2.176
Ramisch,M. P5.145 , P5.146
Ramogida,G. P1.139
Ramponi,G. P1.139
Rao,J. P4.210 , P5.148
Rapisarda,D. P4.189
Rapp,J. P2.163 , P5.204
Rasch,J. P2.121*
Rasmussen,J.J. P1.166
Rathgeber,S.K. O2.004
Refi,D. P5.211
Regan,C. P2.043*
Reich,M. P1.160* , P2.145
Reimerdes,H. P4.138 , P4.141 , O5.061
Reinke,M.L. P5.138
Reiter,B. P1.147 , P1.161*
Reiter,D. P1.132 , P1.180 , P4.104 , P4.167 , P4.196 , P5.155
Rensink,M.E. P4.142
Reusch,J.A. O2.008
Reux,C. O2.001 , O2.002* , P4.205
ReyesCortes,S. P2.156
Reynolds,M. P1.083
Rhodes,T.L. P4.138
Ribeyre,X. P2.043
Riccardo,V. O2.001 , P2.160
Ricci,D. P4.148
Ricci,P. O5.067
Rice,J.E. P5.138
Richert,T. P5.189
Richetta,M. P1.086
Riley,D. P2.034
Rimini,F. O2.020 , P2.160 , O4.048 , O5.057 , P5.161 , P5.164
Roach,C.M. P4.115
Robertson,C.W. P5.134
Rodriguez,R. P2.032 , P2.033
Rohde,V. P1.140 , P1.149 , P1.156 , P1.166
Rohlena,K. P1.004 , D1.001 , P2.044
Romanelli,M. P4.109
Romannikov,A. P5.075*
Romanov,V.S. P5.144
Romano,A. P1.139 , P4.201 , P4.204*
Romero,J.A. P4.183* , P5.177*
Romé,M. P1.136* , P4.051* , P4.052 , P4.053
Ronald,K. P1.083 , P5.134
Ronchi,E. P2.151
Ronci,G. P4.195
Roquemore,A.L. P2.172 , P2.176
Roquemore,L. P2.173
Rosato,J. P5.155*
Rosmej,F.B. P2.034 , P2.127
Rossel,J. P2.142*
Rott,M. P1.165
Rovenskikh,A.F. P4.151
Roveta,G. P4.195
Rozhansky,V. P1.150
Rozhansky,V.A. P4.131
Rozhdestvensky,V.V. P5.153
Rubel,M. O4.051*
Rubiano,J.G. P2.032 , P2.033*
Rubinacci,G. P4.156
Rubinstein,B. P1.072*
Rudakov,D.L. P4.139
Ruskov,E. P2.177
Ryter,F. P1.162
Rzadkiewicz,J. P2.146