36thEPS Conference on Plasma Physics, June 29 - July 3, 2009
Europhysics Conference Abstracts Vol. 33E (2009)

P

Author Index

[Back to start page] [PDF version]


Table of Contents

A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z

Table of Contents (PDF file) / Author Index (PDF file)

P

Author Contribution
Paccagnella,R. O2.003 , P2.180
Pacella,D. P4.201 , P4.204
Pace,D.C. P4.143
Pacher,G.W. P4.167 , P4.196*
Pacher,H.D. P4.167 , P4.196*
Pacios,L. P4.183
Pajurkova,J. P4.059
Palomares,J.M. P2.114* , P2.117
Panek,R. P5.140* , P5.141
Pankin,A.Y. P2.200
Pantazis,S. P5.070*
Pan,C.H. P4.210
Paolini,F. O4.039
Papp,G. P1.157*
Parail,V. O2.019 , P2.165 , P5.166 , P5.174
Parakhnuk,A.V. P5.192
Park,J.-M. P4.138
Park,Y.S. P2.171
Paroli,B. P4.052 , P4.053
Pashnev,V.K. P5.144 , P5.199
Pasqualotto,R. P5.161
Passas,M. D2.001*
Pastor,I. P4.174 , P4.186 , P4.190 , P4.191
Pastor,P. O2.018 , P4.202
Patrov,M.I. P5.153* , P5.157
Paul,S.F. P2.175
Paunska,Ts. P2.120 , P2.125 , O5.064*
Pautasso,G. P1.161
Pavlenko,V.P. P2.197*
Pavlo,P. P4.207
Pearlstein,L.D. P4.144
Pedreira,P. P4.187*
Pedrosa,M.A. P1.168 , P4.176 , P4.186 , P4.188*
Peeters,A.G. O2.005 , P4.115
Pegourié,B. P4.200
Pek,S. P4.164
Peláez,R.J. P4.189
Pencheva,M. P2.115*
Penkalla,H. O4.051
Pereira,T. P5.141
Pereverzev,G. P1.146
Pereverzev,G.V. P4.131
PerezVonThun,C. O2.020 , P2.145
PerezvonThun,C. P5.171 , P5.174
Perfilov,S.V. P4.186
Pericoli-Ridolfini,V. P5.164 , P5.172
Pericoli,V. P2.147 , P5.161
Peterka,M. P1.140
Petravich,G. P1.151 , P1.182 , P1.187* , P1.192 , P5.163 , P5.211
Petrie,T.W. P4.138 , P4.139 , P4.142*
Petrisor,I. P4.116
Petržílka,V. P5.201
Petrov,O.F. O4.053
Petrov,S. P4.179
Petrov,Yu. P1.090
Petrov,Yu.V. P5.153 , P5.157
Petrzilka,V. P4.207 , P5.166
Petty,C.C. P4.144
Peysson,Y. P2.139
Pfeifer,M. P1.004 , P2.044
Pégourié,B. P5.160
Phelps,A.D.R. P1.083* , P5.134
Philipps,V. P1.188 , P2.158 , O4.051 , P5.197
Piccolo,F. P5.177
Pichal,J. P2.137
Pilan,N. P4.171
Pinches,S. P2.166
Pinches,S.D. P1.123 , P2.145 , O4.029 , P5.133 , P5.187
Pinzhenin,E.I. P4.152
Piovesan,P. O2.003 , P2.185 , P2.188 , P5.169
Piras,F. P2.141* , P2.143
Piron,L. O2.003 , P2.185*
Pisarczyk,P. P1.004 , P2.044
Pisarczyk,T. P1.004 , P2.044
Pisokas,Th. P4.117*
Pitts,R.A. P2.141 , P2.158 , P4.165
Pitzschke,A. P2.141 , P2.143
Plaum,B. P4.155
Plyusnin,V. P5.164
Plyusnin,V.V. O2.001
Pochelon,A. P2.141 , P2.143
Podesta,M. P2.174 , P2.177*
Pokol,G. P1.157 , P5.211
Politzer,P.A. P4.138 , P4.139 , P4.142 , P4.144
Poli,E. P1.164
Poli,F. P5.163
Poli,F.M. P5.181*
Polosatkin,S.V. P4.151
Popovichev,S. P2.145 , P2.152 , P2.154 , D2.003
Popov,A. P4.220*
Popov,S.S. P4.151
Popov,Tsv. P5.210
Porfiri,M.T. P1.086
Porkolab,M. P5.138
Porter,G.D. P4.138 , P4.142
Por,G. P1.157
Poshekhonov,Yu.Yu. P2.143
Pospieszczyk,A. P1.189
Postupaev,V.V. P4.151*
Pozzoli,R. P4.051 , P4.052 , P4.053
Prater,R. P4.138
Predebon,I. O2.003 , P2.169
Preinhealter,J. O4.047
Price,M. P5.190
Prikhodko,V.V. P4.152*
Prokopowicz,R. D2.003
Protz,J.M. P1.083
Psikal,J. P1.008*
Pütterich,T. P1.158* , O5.056
Pucella,G. P1.139
Puech,J. P2.121
Puetterich,T. P1.149 , P1.162 , O2.004
Puiatti,M.E. O2.003 , P2.169 , P2.179 , P2.184
Pustovitov,V.D. P1.177*
Pusztai,I. P5.211
Putvinski,S. P4.165