36thEPS Conference on Plasma Physics, June 29 - July 3, 2009
Europhysics Conference Abstracts Vol. 33E (2009)

M

Author Index

[Back to start page] [PDF version]


Table of Contents

A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z

Table of Contents (PDF file) / Author Index (PDF file)

M

Author Contribution
Maaßberg,H. P1.136
Maciel,H.S. P2.110
Maddison,G. P2.160 , P2.161 , O5.057 , O5.062 , P5.161
Maekawa,T. P5.156
Maero,G. P4.053
Maget,P. O2.018 , P4.202 , P4.206 , P5.164 , P5.179*
Maggi,C.F. P1.152 , O2.004
Magne,R. P4.210
Mailloux,J. O2.007 , P5.162 , P5.164* , P5.166 , P5.170 , P5.179
Maingi,R. P2.172 , P2.175 , P4.145
Makarov,M.A. P4.151
Makowski,M.A. P4.138 , P4.140
Malizia,A. P1.086
Manickam,J. P2.173
Mann,S. P1.184
Mansfield,D.K. P2.175
Mantica,P. P2.166 , O5.057
Mao,S.T. P5.150
Marandet,Y. P5.155
Maraschek,M. P1.141 , P1.144 , P1.161 , P1.164 , P1.166 , P5.163
Marchiori,G. P2.180 , P2.183* , P2.188
Marchuk,O. P5.212*
Marchuk,O.V. P1.180
Marconato,N. P4.171
Marinucci,M. P2.195
Marki,J. P2.141
Marmar,E.S. P5.138
Maron,Y. P1.072
Marrelli,L. P2.185 , P4.141
Marsen,S. O4.047
Martel,P. P2.032 , P2.033
Martinell,J.J. P4.184* , P4.198
Martines,E. P2.182 , P2.186 , P2.187
Martin,P. P4.141
Martin,Y. P2.141 , P2.142
Martin,Y.R. P2.143
Martín-Mayor,V. P1.088
Martynov,A.A. P1.130 , P2.143
Marusenkov,A. P4.169
Marushchenko,N.B. P1.136
Marusov,N.L. P1.179
Masek,K. P1.004 , P2.044
Masek,M. D1.001*
Maszl,C. P1.167*
Matsuyama,A. P4.126*
Matthews,G.F. P2.158
Maurmann,S. P2.127
Mavrin,V.A. P4.186
Maximov,V.V. P4.152
Mayer,M. P5.204
Mayoral,M.-L. P2.168 , O4.048* , P5.159 , P5.162 , P5.166 , P5.167 , P5.176
Mayor,J.-M. P2.140
Mazanková,V. P2.126
Mazevet,S. O5.059
Mazon,D. O2.018 , P4.201 , P4.202 , P4.204
Mazouffre,S. P1.074
Mazzotta,C. O5.057 , P5.161
McCarthy,K. P4.190
McCarthy,K.J. P4.185*
McCarthy,P.J. P1.152
McClements,K.G. P4.109*
McCollam,K.J. O2.008*
McCone,J. P5.188*
McConville,S.L. P5.134
McCormick,K. P2.160* , P2.161*
McCune,D. P5.159
McCune,D.C. P2.200
McDonald,D. P2.156 , P2.160 , O5.057 , P5.172
McDonald,D.C. P2.148 , P2.150 , P5.164
McKee,G.R. P4.138
McMillan,B.F. O2.005 , P4.125
Medina,F. P4.178 , P4.183 , P4.190 , P4.191
Medley,S.S. P2.174 , P2.177
Medvedev,S. P2.141
Medvedev,S.Yu. P1.130* , P2.143*
Mehlmann,F. P1.140 , P1.166
Meigs,A. P2.160 , P2.166 , O5.057
Meigs,A.G. P2.158
Meitner,S.J. P4.195
Mekkaoui,A. P5.155
Mekler,K.I. P4.151
Mellera,V. P4.148
Melnikov,A. P4.178
Melnikov,A.V. P4.186*
Melrose,D.B. P5.086
Menard,J. P2.173
Menard,J.E. P2.175
Mendoza,M.A. P2.032* , P2.033
Menmuir,S. P2.184*
Meo,F. P1.155* , P1.163 , P1.185 , P1.186
Merejkin,V. P5.196
Mertens,Ph. P2.158
Merz,F. P4.125 , D5.001
Messiaen,A. P1.189
Meyer-ter-vehn,J. P1.011
Meyer-ter-Vehn,J. P2.027
Meyer,H. O4.029 , P5.191
Meyer,O. P4.201
Michael,C.A. O4.029 , P5.186
Michelsen,P.K. P1.155 , P1.163 , P1.185 , P1.186
Migliori,S. P4.195
Milani,F. P2.188
Mima,K. P2.038 , P2.039
Minaev,V.B. P5.153 , P5.157
Minashin,P.V. P4.136*
Minguez,E. P2.032 , P2.033
Mirnov,S.V. P4.170 , P5.192
Mironov,M.I. P5.153
Mironov,Yu.K. P5.144
Miroshnikov,I.V. P1.171* , P5.153 , P5.157
Miyamoto,S. P4.163 , P5.185*
Miyanishi,K. O5.059
Mizushiri,K. P4.216
Müller,H.W. P1.140 , P1.154 , P1.156* , P1.166 , D4.001 , P5.163
Mlynar,J. P2.145 , P2.154* , P5.140
Mohri,A. P5.065*
Moiseenko,V.E. P5.199
Molina,D. O2.018 , P4.202
Momo,B. P2.182 , P2.186
Monaco,F. P1.164
Monakhov,I. O4.048 , P5.167
Mondio,G. P2.108
Monier-Garbet,P. O2.006 , P4.199 , P4.208
Moon,M.K. P2.203
Morard,G. O5.059
Moreau,P. O2.018 , P4.202 , P4.205
Moreau,Ph. P4.162
Morel,P. D5.001*
Moret,J.-M. P2.142
Moret,J-M. P2.141 , P2.143
Morfill,G.E. O4.052
Morgan,P. P2.160
Morgan,P.D. O2.001 , P2.153
Morikawa,J. P4.219
Morita,S. P1.170 , P4.112
Moro,A. P1.138 , P4.148 , P4.155
Moseev,D. P1.155 , P1.163 , P1.185 , P1.186*
Mourou,G. P1.009
Moustaizis,S. P4.150*
Movahed,M. P2.118
Moyer,R.A. P4.145
Mueller,D. P2.175 , P2.176
Mueller,H.W. P1.143 , P1.149 , P1.162
Mukhin,E.E. P5.157
Mukhovatov,V. P4.165
Munyoz,J. O2.017*
Murakami,M. P4.138 , P4.144 , P5.172
Murakhtin,S.V. P4.152
Murari,A. P2.145 , P2.152 , P2.154 , D2.003
Muto,S. P4.112
Muzzini,V. P4.148 , P4.155
Mézel,C. O4.035*