29th EPS Conference on Plasma Physics
and Controlled Fusion ,17-12 June 2002

Europhysics Conference Abstracts Vol. 26B (2002)

M

Author Index

[Back to start page] [PDF version]


Table of Contents

A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , V , W , X , Y , Z

Table of Contents (PDF file) / Author Index (PDF file)

M

Author Contribution
Maaßberg,H. P5.033 , P5.103
Maassberg,H. P4.043 , D5.003
Macnab,A. P1.111
Maddison,G. P1.030
Madeira,T.I. P4.122*
Maekawa,T. P5.050
Maget,P. O1.07
Maggi,C. P1.030
Maggi,C.F. P1.045 , P1.046*
Mahdavi,M.A. P1.062 , P2.098*
Maier,H. P2.048 , P2.052
Maingi,R. P1.100 , O2.09 , P3.220
Maiorov,S. P4.017*
Maiorov,S.A. P4.209
Maj,O. P4.002*
Makarov,A.G. P5.057
Makowski,M.A. P2.065
Malaquias,A. O1.09 , O2.01 , O5.07
Malka,G. O2.23*
Malka,V. O2.23*
Malmberg,J.-A. P1.107
Mamun,A.A. O4.21
Manfredi,G. P4.095
Manickam,J. P1.084 , O2.09
Manini,A. P2.050* , P2.076
Mank,G. P2.051 , P3.203
Manso,M. P4.075 , O5.06 , P5.094
Manso,M.E. P1.039 , P1.044
Mantica,P. P1.035
Mantsinen,M. P1.121 , P2.039 , P2.044
Mantsinen,M.J. P1.026 , P1.033* , P1.118
Maqueda,R. P2.103
Maqueda,R.A. P3.220
Marandet,Y. P1.069
Maraschek,M. P1.036 , P1.038 , P1.039 , P1.042 , O2.06 , P2.051 , P4.075 , O5.06
Marchetto,C. P5.076* , D5.014*
Marinucci,M. O1.04 , P2.053 , P4.038
Maron,J.L. P4.035
Marrelli,L. P4.064* , P4.126
Marsh,K.A. P1.203
Martines,E. P1.038* , O2.03 , P2.072 , O3.25 , P5.043*
Martinez-Val,J.M. P2.022
Martin,C. P4.220
Martin,G. O2.07*
Martin,P. P1.043 , P4.009 , P4.064 , P4.126
Martin,R. P1.053* , P1.054 , P1.056
Martin,Y.R. P1.116 , P2.078 , P2.079 , P2.080
Martynov,A. O2.02
Martynov,A.A. P2.113
Martynov,An. P1.098*
Marushchenko,N.B. D5.003*
Maslov,V. P2.036
Maslov,V.I. P5.040
Masseareau,V. P4.125
Mast,K.F. P1.047
Masuzaki,S. P1.075 , P1.076
Matsukawa,M. P1.050
Matsukuma,M. P5.015
Matsunaga,G. P4.061
Matsuoka,K. P1.076 , P4.061 , P4.086 , P5.052*
Matsushita,H. P5.064
Matte,J.P. P3.215
Matte,J-P. P5.013
Matthews,G. O2.05
Matthews,G.F. P2.040 , O3.22 , O3.24
Matthieussent,G. P2.004 , P4.004
Mattioli,M. P2.042 , P4.041 , P4.042 , P5.042
Mau,T. P4.071
Mau,T.K. O2.09
Mavrin,V. P1.115
Mayoral,M.L. P1.026*
May,M.J. P5.042
Mazon,D. P2.039 , P2.043 , P2.044*
Mazurenko,A. P1.058
Mazzitelli,G. P2.053
Mazzucato,E. P5.104
McArdle,G. P5.092
McCarthy,D.R. P3.205
McCarthy,K.J. P5.023 , P5.024 , P5.025
McCarthy,P.J. P1.125* , P3.206 , P4.075
McClements,K.G. O2.02
McCollam,K.J. P1.101 , P4.114
McCormick,K. O1.06 , P1.106 , P3.212 , P4.043 , P4.044 , P5.034 , D5.002
McDonald,D. P1.030
McKee,G.R. P1.061 , P2.064 , P2.065 , P2.067 , P2.098
McKenna,P. P2.013
Mclean,H.S. P5.047
McWilliams,J.C. P4.035
Mdivnishvili,M. P1.017
Meade,D. P1.084
Medina,F. P5.025 , P5.029
Medlay,S.S. P1.083
Medvedev,S.Yu. P1.116* , P2.113*
Meigs,A. P1.030
Meijer,F.G. P5.073*
Mekler,K.I. P4.117 , P5.057
Müeller,T. P2.018
Melnikov,A. P1.115*
Melnikov,A.V. O1.09
Melzer,A. O4.22* , O4.33
Menard,J. P1.104 , P2.103 , P4.067 , P4.071
Mendes,G. P1.208
Mendonca,J.T. P1.208 , O2.31
Meneses,L. P1.023
Meo,F. P1.045
Merkel,P. P2.090
Merkulov,A. P2.063
Merlino,R.L. P4.202
Mertens,Ph. P2.059
Mertens,V. P1.044 , P1.046
Messiaen,A. P2.057 , P2.062*
Messiaen,A.M. P2.063
Meyer,H. P1.054 , P1.056* , P1.114
Mezanov,A. O4.30
Michishita,T. P2.033
Mikhailovskii,A.B. P4.062 , P4.063
Mikhailov,M.I. P2.113 , P5.086
Mikikian,M. O4.34*
Mikkelsen,D. P1.082 , P4.100 , P4.101
Minaev,V.B. P4.104
Minami,R. P2.104
Minami,T. P1.078 , P5.052
Minardi,E. P5.085
Mineev,A.B. P4.104
Min,E. P2.038
Mio,P.K. P4.100
Mirizzi,F. P4.039
Mirnov,V.V. P1.101
Mitteau,R. P3.209
Miura,E. P1.204
Miura,Y. P1.049 , P1.050 , P5.077
Miyazawa,J. P1.073* , P1.075 , P1.076
Mlynar,J. P2.079 , P4.119 , P4.120
Månson,J.-A.E. P4.028
Mohri,A. P2.033*
Molotkov,V.I. O4.34 , O5.33*
Monakhov,I. P1.045
Monari,G. D5.016
Monier-Garbet,P. P2.042
Monticello,D. P5.068
Moreau,D. P2.039 , P2.044
Moret,J.-M. P2.050 , P2.076
Morfill,G. O5.32
Morfill,G.E. O4.25 , O4.34
Morgan,P.D. O5.02
Morihira,Y. P3.216
Morita,S. P1.073 , P1.075 , P1.076
Mori,W.B. P1.203
Morozov,D. P1.106
Morozov,D.Kh. P1.002*
Mossessian,D. P1.057 , P1.116
Motojima,O. P1.074 , P1.075 , P1.076
Moustaizis,S. O2.23
Moyer,R.A. P1.061 , P1.063* , P2.065 , P2.098
Mueck,A. P1.026 , P1.037* , P4.075
Mueller,D. P2.103 , P4.071
Mueller,H.W. P1.044 , O2.06*
Muggli,P. P1.203*
Mukhovatov,V.S. P1.072 , P5.077
Munsat,T. P5.104
Murakami,M. P1.060 , P1.091 , O2.08
Murakami,S. P1.073 , P1.075 , P1.076 , P1.077 , P1.102 , P4.065 , P5.064
Murari,A. P2.044
Murmann,H. P1.122
Murmann,H.D. P1.044
Mutoh,T. P1.075 , P1.076 , P5.064
Muto,S. P1.076 , P1.126
Mynick,H. P5.068
Myra,J. P3.220
Myra,J.R. O3.23* , P3.205